ŠIAULIŲ POLICIJOS KOMISARIATAS

Vieta: Šiauliai, Lietuva
Tipas: Administracinis pastatas
Plotas: 5 076 m²
Stadija: Konkursas
Autoriai: Ernesta Bagužaitė, Kristijonas Nenartavičius, Martynas Norvila, Ieva Butkutė
Vizualizacijos: Noisy Owls

Šiaulių policijos komisariato pastato sprendiniai ir koncepcija paremti teritorijos ir pastatų funkcionalumu, ekonominiu naudingumu ir pastato paskirtį reprezentuojančia architektūrine išraiška. Šiaulių policijos komisariatas projektuojamas pramoninėje teritorijoje greta esamo, gatvės perimetrą formuojančio Šiaulių apskrities VPK pastato. Integruojant projektuojamą pastatą šiame kontekste pasirenkami lakoniški vietos mastelį atitinkantys tūriai. Pagrindinis pastato tūris, kuriame numatoma administracinė Šiaulių AVPK ir sporto paskirties funkcija,  kartu su esamu pastatu formuoja gatvės perimetrą. Atskiras ūkinės paskirties pastatas projektuojamas skaidant teritoriją į skirtingų funkcijų automobilių aikšteles kartu išlaikant ryšį su pagrindiniu pastatu. Prieš pagrindinį Šiaulių PK pastatą  formuojama reprezentacinė žalioji erdvė – parkas, kuriant ryšį su greta projektuojamos gatvės esamų želdinių grupe. Projekte siūloma pramoninėje teritorijoje sukurti žaliąjį pleištą, kuriant apželdintą poilsio erdvę lankytojams ir darbuotojams, susijungiančia su esamais želdiniais. Teritorijoje išdėstyti pastatai ir kuriama vieša erdvė prieš pastatą skaido teritoriją į funkcines zonas: lankytojų (gyventojų) automobilių aikštelę pietinėje teritorijos pusėje, greta žaliosios erdvės; darbuotojų automobilių aikštelę vakarinėje teritorijos dalyje; tarnybinių automobilių saugojimo aikštelę rytinėje sklypo dalyje, sukuriant tarnybinio kiemo ryšį su esamu tarnybiniu kiemu. Pasirinkta tūrių kompozicija ir teritorijos funkcinis skaidymas formuoja integralų pastatų kompleksą tiek teritorijos vietos kontekste, tiek pačiame Šiaulių policijos komisariato sklype.