GAMTOS MOKYKLA

Vieta: Vilnius, Lietuva
Tipas: Mokykla
Stadija: Konkursas
Autoriai: Ernesta Bagužaitė, Kristijonas Nenartavičius, Martynas Norvila, Tomas Valentinaitis

Projektu siekiama išsaugoti ir pagerinti vietos kraštovaizdžio charakterį, sukurti patogius funkcinius ryšius su aplinkiniais objektais, pagerinti aktyvaus poilsio ir gamtos pažinimo sąlygas. Siekiama praturtinti vietos kraštovaizdžio charakterį, teritorijoje sustiprinti vietos dvasią panaudojant vietovei būdingus augalus ir jų komponavimą. Sklypo teritorijoje siekėme sukurti takų sistemą, kurioje naujasis Biosferos pastatas būtų darniai apjungtas į visą esamą teritorijos takų sistemą, o aptarnaujančio, automobilių ir autobusų transporto judėjimas sklype būtų minimalus.

Biosferos kompleksą sudaro du sujungti tūriai, kuriami su kontekstui būdingais šlaitiniais stogais. Tūrių kompozicija sukurta, atsižvelgiant į natūralų apšvietimą ir formuojamas erdves šalia pastato. Pastato architektūrine išraiška šiuolaikiškai interpretuojama teritorijoje būdinga tradicinė medinė architektūra. Medinė apdaila ir ažūras pastato išorėje ir viduje kuria ryšį tarp lauko ir vidaus erdvių, sukuriama dermė su kraštovaizdžiu – parko medžių kamienų ažūriškumu. Stiklo fasado tūris, kuriame numatyta augalų ekspozicija, įsilieja parko fone. Medžio ir stiklo apdaila kuriamas darnus tūrių apdailos kontrastas, atspindint šių pastato dalių funkcijas. Šalia pastato formuojamos natūralios gamtinės, edukacijos, terasos, įėjimų erdvės.