SANTAKA

Vieta: Pagramantis, Lietuva
Tipas: Apžvalgos bokštas
Stadija: Techninio projekto
Autoriai: Martynas Norvila, Laura Gaižutytė, Mindaugas Karanevskis,
Kristijonas Nenartavičius, Austėja Balčiūnaitė

Pažintinio tako ir apžvalgos bokšto tikslas atverti lankytojams kuo daugiau
įspūdingo kraštovaizdžio, Jūros ir Akmenos upių santakos vietoje. Objektas
formuojamas taip, kad vietovė galėtų būti apžvelgiama trimis lygiais:
1. Santakos – vandens lygis. Iš arčiau susipažįstama su vietove.
2. Pažintinio tako lygis. Projektuojamas takas prasitęsiantis nuo šlaito viršaus ir
esantis ties medžių viršūnėmis.
3. Apžvalgos bokšto lygis. Teritorija apžvelgiama iš aukštai, matoma ne tik santaka,
bet ir aplinka, regioninio parko teritorija.
Projektu siekiama sukurti erdves, kurios papildytų aplinką, pritrauktų lankytojų
ir vietinių. Objektas galėtų atverti išraiškingus vietovaizdžius, tapti susibūrimo ir
vietos ženklu.